03/09/2017

BOS Klášterec má nové skladovací prostory

BOS navýšila kapacity

 pro skladování materiálu výstavbou nové montované haly.