09.03.2017

BOS Klášterec má nové skladovací prostory

BOS navýšila kapacity

 pro skladování materiálu výstavbou nové montované haly.