11.11.2016

BOS navštívily mimořádně inteligenčně nadané děti

Skupina tzv. MINDů (= mimořádně inteligenčně nadané děti) navštívila BOS v Klášterci.

Děti, které v Klášterci zastřešuje Základní škola v Polní ulici, do BOSu zavítaly s cílem poznat, co se v jedné z nejvýznamnějších firem jejich rodného města vyrábí, jaké se zde používají stroje a zařízení a jací lidé tu pracují.

Milé odpoledne, zvídavé otázky dětí, kreativní hraní a vize, že z dětí jednou vyroste vrcholový manažer či šéf vývoje,  to vše vede klášterecký BOS k tomu, aby intenzivně podporovalo rozvoj dětí již v raném věku.

Ve spolupráci s nadačním fondem Qiido, který zastřešuje rozvoj a vzdělávání mimořádně inteligenčně nadaných dětí v rámci celé ČR, budeme nadále prohlubovat spolupráci – a to jak na úrovni přímé podpory dětí, tak i jejich speciálních pedagogů.